Báo cáo thống kê và giám sát


Monitoring: Call & Agent

Trạng thái Agent: Nghe xen, nghe lén, nhắc nhở agent (Spy, Whisper, Conf Monitoring) Giám sát hàng đợi - Queue Monitoring: Agent online, Login vào hệ thống ,Login/logout, Queue Giám sát cuộc gọi vào theo giờ Wallboard.

Tìm hiểu thêm

Báo cáo cuộc gọi vào

Báo cáo chi tiết cuộc gọi Báo cáo ACD: Thống kê SLA theo hàng đợi và agent, Chi tiết nhỡ ring no answered đối với agent, Thống kê và trích xuất cuộc gọi trả lời theo hàng đợi Quản lý báo cáo ghi âm cuộc gọi inbound Chi tiết cuộc gọi vào Báo cáo agent: Thống kê trích xuất Agent AUX, Agent online trên hệ thống, Báo cáo thống kê agent

Tìm hiểu thêm

Báo cáo Outbound, Telesales

Báo cáo Chiến dịch Agent thực hiện Báo cáo trích xuất chi tiết cuộc gọi theo chiến dịch Báo cáo thống kê, trích xuất kết quả chiến dịch Thống kê hiệu suất agent làm việc theo chiến dịch Báo cáo thống kê, trích xuất hiệu suất làm việc của agent (KPI) Báo cáo quản lý ghi âm cuộc gọi outbound Báo cáo xử lý chốt hẹn và hồ sơ (Báo cáo tổng lên hẹn, Báo cáo tổng hẹn, Báo cáo đã lên hồ sơ)

Tìm hiểu thêm

Case - xứ lý vụ việc tiếp nhận, phản hồi

Báo cáo thống kê trạng thái các trường hợp xử lý: Mới, Chờ, Quá hạn, Đã xử lý Thống kê theo Team, theo Agent. Thống kê theo kênh. Thống kê theo phân loại tiếp nhận.

Tìm hiểu thêm