Contact Center thông minh


ADC - Phân bổ cuộc gọi tự động

Phân phối cuộc gọi tự động. Đảm báo tất cả cuộc gọi vào không bị bận và được phân phối thông minh (ACD) tới người nghe với nhiều thuật toán khác nhau. Phân bổ cuộc gọi đến tổng đài viên tự động.Phân bổ cuộc gọi đến điện thoại viên đồng đều cả về số lượng và thời lượng.Phân bổ đúng đến điện thoại viên có kỹ năng phù hợp nhất.Thuật toán phân bổ theo: Least Idle, Least Occupied, Skill level....

Tìm hiểu thêm

IVR thông minh nhiều lớp tương tác

Tính năng này cho phép định tuyến cuộc gọi vào một cách tự động dựa vào lời chào hướng dẫn đã được ghi âm, không bắt buộc phải có nhân viên tiếp tân trực tiếp nhận và chuyển cuộc gọi. Tạo IVR đơn giản từ giao diện web tổng đài hoặc lập trình theo kịch bản yêu cầu kết nối database khách hàng …Cắt giảm chi phí bằng cách tự động hóa các cuộc gọi thông thường.

Tìm hiểu thêm

CTI Agent Desk

Hiển thị thông tin và lịch sử giao dịch khách hàng khi có cuộc gọi đến. Fix Desk – Ngồi cố định, Hot Desk – Agent thay đổi với máy tương tứngCho phép agent chỉnh hồ sơ khách hàng và quản lý dữ liệu khách hàng trong suốt cuộc gọi.Kết nối cơ sở dữ liệu CRM (Salesforce, Zoho...) để popup thông tin khách hàng trước khi trả lời cuộc gọi.

Tìm hiểu thêm

GỌI RA THÔNG MINH

Quản lý chiến dịch với các kiểu Dialer - Predictive - DialerPreview - DialerAgent - InputAuto - DialerAuto Assign

Tìm hiểu thêm

Quản lý nguồn gọi

Quản lý danh sách nguồn dữ liệu gọi: Thêm, xóa, sửa Import dữ liệu nguồn gọi từ file excelXử lý dữ liệu trùng hoặc rỗng (số điện thoại) sau khi import vào danh sách nguồn gọi

Tìm hiểu thêm

Quản lý câu hỏi khảo sát

* Thiết lập câu hỏi khảo sát * Quản lý danh sách các form câu hỏi khảo sát

Tìm hiểu thêm

Thiết lập kế hoạch cho Agent

Chỉ định gán cho agent thực hiện chiến dịch theo số lượng nguồn gọi định trước Chỉ định theo kiểu auto assign

Tìm hiểu thêm

Quản lý chiến dịch

Định nghĩa kết quả chiến dịchScript chiến dịch Quản lý thời gian chiến dịch hiệu lực Quản lý danh sách chiến dịch: đang chạy, đã stop, chỉ định lại agent

Tìm hiểu thêm