CRM thông minh tương thích với mọi hệ thống


Quản lý người dùng và phân quyền nghiệp vụ

Agent, Supervisor, BPO, Admin Group, team

Tìm hiểu thêm

Quản lý khách hàng

Quản lý Leads Quản lý khách hàng Customer Quản lý liên hệ - Contact

Tìm hiểu thêm

Quản lý tác vụ

Tổ chức team Phân loại chủ đề tiếp nhận Kênh tiếp nhận SLA

Tìm hiểu thêm

Quản lý đơn hàng/ hợp đồng

Sản phẩm, hợp đồng, phân loại, đơn vị Lịch sử đơn hàng/hợp đồng

Tìm hiểu thêm

Quản lý sự kiện

Sự kiện theo thông tin khách hàng Sự kiện theo đơn hàng, hợp đồng

Tìm hiểu thêm

Quản lý kho kiến thức

Quản lý viết bài Phân loại bài viết Tìm kiếm nhanh Phân loại theo cây kiến thức

Tìm hiểu thêm

Cổng kết nối API thông minh

Hệ thống có thể tích hợp được với nhiều hệ thống CRM khác nhau qua cổng kết nối API.

Tìm hiểu thêm