Đáp ứng yêu cầu của mọi phân khúc khách hàng


Đáp ứng yêu cầu của mọi phân khúc khách hàng

Phân khúc khách hàng

Phân khúc khách hàng (Customer Segment) đó là việc vô cùng quan trọng nó quyết định rất nhiều đến sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Mỗi một sản phẩm dịch vụ chúng ta đều phải xác định rõ đối tượng khách hàng khác nhau mà doanh nghiệp muốn hướng tới. Nhóm khách hàng này có thể là thị trường đại chúng (mass market), thị trường ngách (niche market), thị trường hỗn hợp (multi-sided market).

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp bạn xác định chính xác đối tượng khách hàng mục tiêu cho từng sản phẩm của bạn. Đây là một trong những điều kiện then chốt giúp cho mô hình hoạt động kinh doanh của bạn hiệu quả cao và bền vững.